Uw eigen website beheren zonder webmaster

De juiste oplossing is de online applicatie Frog Publishing

Meer info

Frog Publishing

Het bezitten van een website is de afgelopen jaren voor het bedrijfsleven, verenigingen en instanties een belangrijk en volwassen communicatiemedium geworden.

Het belangrijkste van een website is dat de bezoeker hiervan voldoende en zeer regelmatig nieuwe informatie krijgt aangeboden.

Om aan dit voorgaande gestalte te doen vergt dit via de traditionele weg een groeiende belasting en een grotere inspanning van uw organisatie. Veel tijd is er gemoeid met het overbrengen van de wensen aan veelal externe webmasters die deze wijzigingen moeten doorvoeren.

Dit kan sneller en efficiënter middels het Content Management Systeem (CMS) Frog Publishing van Red Frog.

Met Frog Publishing beheert u eenvoudig uw eigen professionele website

Frog Publishing Template screenshot
Frog Publishing Template screenshot
Frog Publishing Template screenshot