U vraagt en wij ontwikkelen

Niets zit beter dan maatwerk

De werkijze van Red Frog

Voor de realisatie van onze projecten doorlopen we een traject die bestaat uit verschillende fasen. Dankzij dit ontwikkeltraject kunnen we goed de wensen van de klant in kaart brengen en ze vervolgens in werkelijkheid brengen.

Als eerste stap wordt er een inventarisatie gemaakt. Het bedrijf wordt onder de loep genomen en er wordt gekeken wat voor betekenis de internet oplossing voor het bedrijf kan hebben. Per project zullen er verschillende kernpunten aan bod komen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de doelgroep van het bedrijf, het productassortiment of de bedrijfsprocessen.

Aan de hand van de inventarisatie wordt er een eisendocument opgesteld. Dit document wordt gebaseerd op de wensen en eisen van de klant en wordt als leiddraad door het project gebruikt. Na de afronding van het project zullen de omschreven doelstellingen uit het document worden getoetst aan het product.

In de ontwikkelfase staat het eisendocument centraal. De ontwikkeling van het product wordt verdeeld in stappen en na iedere stap zal het eisendocument naast het resultaat worden gelegd. Ook zal er na iedere stap een evaluatie zijn met de klant.

Als de ontwikkelfase is afgerond zal het product een uitgebreide test ondergaan. Het hele product wordt nagegaan en er wordt nogmaals gekeken of alle doelstellingen uit het eisendocument gehaald zijn. Zodra dit het geval is zal het worden geïmplementeerd.

Copyright 2019 · Red Frog · All rechten voorbehouden

Red Frog Internet Solutions

Adres: Gorterplaats 10
6531 HZ   Nijmegen
Tel.: 06 - 30008490
E-mail: